Cùng tham khảo những mẫu thẻ học sinh, sinh viên đẹp và chuyên nghiệp đã được thực hiện bởi Hồng Đăng:

Mau-the-hoc-sinh-chuyen-nghiep

Mau-the-sinh-vien-dep-chat-luong

mau-the-hoc-sinh-dep-chuyen-nghiep-truong-dai-viet

mau-the-sinh-vien-dep-gia-re